top of page

สินค้าของเรา

แนวทางการผลิตถุงพลาสติกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
20180602-093940-Original.jpg

ถุงพลาสติกในยุคปัจจุบันฟังดูเหมือนว่าจะกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ซึ่งเรามักจะได้ยินข่าวอันน่าสลดอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ปลาวาฬกินถุงพลาสติกเข้าไป หรือนกทะเลที่กินถุงพลาสติกเข้าไปเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อของตน เหตุการณ์อันน่าสลดนี้จึงอดไม่ได้ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะพร้อมใจกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกลงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไว้

 

ร้านค้า เอพีพลาสติก, AP Packaging SuperStore ภายใต้บริษัท เรืองฤทธิ์เดช จำกัด ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะมองหาแนวทางในการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในแนวทางที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยมีแนวทางดังนี้

  1. พลังงานที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงาน ส่วนหนึ่งมาจากพลังงานสะอาด (clean energy) ซึ่งผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  2. ขยะพลาสติกที่เกิดจากการผลิตหรือการดำเนินงานระหว่างจัดจำหน่ายสินค้า บริษัทฯ ทำการรีไซเคิลขยะพลาสติกเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

  3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกชนิดสามารถนำไปรีไซเคิลได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคอยกำชับพนักงานในร้านค้า เอพีพลาสติก และ AP Packaging SuperStore เสมอว่าต้องแนะนำให้ผู้บริโภคแยกประเภทขยะพลาสติกไว้เพื่อสะดวกต่อการคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิล และป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกถูกทิ้งผิดที่จนทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมตามมาดังข่าวปลาวาฬหรือนกทะเล เป็นต้น

  4. บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการดำเนินงานเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบพลาสติกเท่านั้น แต่จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบรรจุ ห่อ และนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกบรรจุอยู่นั้นเดินทางกลับไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสะอาด ปลอดภัย บริษัทฯ มองหาแนวทางปรับตัวเข้ากับแนวทางเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่นิ่งนอนใจต่อนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ

 

ดังนั้น ร้านค้า เอพีพลาสติก, AP Packaging SuperStore ภายใต้บริษัท เรืองฤทธิ์เดช จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ผู้บริโภคทุกท่านใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคัดแยกขยะไว้เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกเราเพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศต่อไป

ติดต่อเรา

ภาพด้านหน้าตึกร้านค้าเอพีพลาสติกที่จัดจำหน่ายถุงพลาสติก

ที่อยู่

บริษัท เรืองฤทธิ์เดช จำกัด
732 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (Nakhon Pathom, Thailand) 73000

เบอร์โทรศัพท์

shopee-logo-065D1ADCB9-seeklogo.com.png

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์

8.00 น. – 17.00 น.

วันอาทิตย์

ปิดทำการ

  • Instagram
  • Line
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page